Polski (Polish) English Русский (Russian)

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "TRANS-QUADRO" Sp. z o.o. jako pierwsza w kraju firma rozpoczęła w roku 1991 produkcję kształtek elektrooporowych. Obecnie nasza oferta zawiera ponad 200 asortymentów kształtek elektrooporowych i doczołowych z polietylenu klasy PE-100, w zakresie średnic od 20 do 315 mm , w szeregach wymiarowych SDR 11 i 17. Nasze kształtki spełniają wszystkie wymagania określone przepisami w Polsce, a także wymagania norm europejskich. Do produkcji kształtek używamy tylko materiałów renomowanych firm europejskich.

więcej

Kształtki elektrooporowe

W kształtkach elektrooporowych typu mufowego średnica wewnętrzna jest niewiele większa od średnicy nominalnej rury, co umożliwia wsunięcie jej do kształtki na określoną głębokość. Kształtki te posiadają dwie strefy grzania ze zwojami drutu oporowego, stanowiące jeden obwód elektryczny. Obie strefy grzania otoczone są strefami zimnymi, które ograniczają wypływ stopionego polietylenu poza obszar zgrzewu.
więcej

Kształtki doczołowe

Proces zgrzewania rur polietylenowych z kształtką doczołową można podzielić na dwie fazy: pierwsza to przygotowanie rury i kształtki, druga to właściwy proces zgrzewania. Rura i kształtka o wyrównanych płaszczyznach łączenia i ustawione współosiowo są dociskane do płyty grzejnej zgrzewarki, co powoduje powstanie wypływek.
więcej

Certyfikaty

więcej